Spiegel en reflectie

Wat is spiegeling? Wij houden onszelf en anderen een spiegel voor. Dit doen wij in relaties, in situaties waar wij mee te maken krijgen, met name in relaties tot anderen. In partnerrelaties kun je dit makkelijk herkennen, zeker tussen partners die al geruime tijd samenleven, zul je spiegelingen herkenbaar zien. Maar ook in andere uitwisseling, eigenlijk tussen alles waarmee je uitwisselt zul je jezelf spiegelen. Spiegeling is een bewuste of onbewuste reflectie van jezelf, van je innerlijke gemoedstoestand, hetgeen je terugziet in de ander of in de situatie waarmee je te maken krijgt.

Wij maken het allemaal mee, eigenlijk doen wij niet anders maar wij zijn er niet continue bewust mee bezig. Als voorbeeld zou je een situatie kunnen voorstellen als volgt:

Je partner doet iets wat jou behoorlijk irriteert en je geeft hem/haar iedere keer de wind van voren als zo’n situatie zich voordoet. Je legt dus als het ware jouw irritatie bij hem/haar neer.

Je wilt dat diegene ermee stopt, het anders doet, het eigenlijk doet zoals jij het zou willen of zou doen. Je zegt er wat van en je partner reageert weer geïrriteerd op jou en dat irriteert jou dan weer en ga zo maar door. Het is een eindeloze rit van heen en weer trekken en duwen en de kans is groot dat de situatie niet verandert. De volgende keer zal je partner dat gedrag wederom vertonen waar jij je zo aan irriteert.

Wat er in werkelijkheid gebeurt is dat je partner jouw irritatie uitleeft, dit doet hij/zij niet bewust maar veelal onbewust vertoond je spiegel, in dit geval je partner dit gedrag wat er van jou van binnen leeft. Je irriteert je. In dit geval is dat je partner, maar het kan gaan om je buurman, de hond van de buren, de winkelier en ga zo maar door.

Irritatie zit in jou en wordt via jouw spiegels aan je getoond.

Een ander voorbeeld is dat je terecht komt in een conflict, een situatie waarin je in conflict raakt met iemand, misschien zelfs wel een onbekend persoon, die je op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip tegenkomt. In jou zit een conflict, dat zich via een ander aan jou zichtbaar wil maken. Dat weet jij niet, althans niet bewust en dus reageer je op de ander alsof het zijn/haar schuld is en dat het niets met jou te maken heeft. Je voelde je die dag prima, je wandelt rustig met je hond in het park en plotseling maakt iemand een rotopmerking naar je over je hond. Je voelt je aangesproken en persoonlijk geraakt en geeft een rotopmerking terug en daar zijn wij weer…het gaat zo maar door, heen en weer, duwen en trekken.

Wat gebeurt er nu?

Ook al voel jij je prima die ochtend in de wandeling, ergens in jou zit een conflict, dat je niet bewust hoeft te zijn maar het is er wel, het wordt door een bepaalde situatie of persoon getriggerd of aangeraakt, zowel bij die persoon als bij jou zelf en pats, boem, raak!

Zowel in jou als in die persoon is deze gemoedstoestand op dat moment aanwezig en jullie werken als het ware als een magneet op elkaar. In deze voorbeelden hebben wij geïrriteerdheid en conflict genomen maar het werkt ook op situaties met een positieve lading.

Als voorbeeld kun je heel blij voelen en je dag is goed en je straalt dit uit naar een ieder die je die dag tegenkomt. Je omgeving pikt deze gezonde uitstraling van jou op en reageert hier op door een glimlach, een leuke opmerking, een aardig gebaar. Ook hierin zie je jouw spiegeling terug in de ander.

Hoe werkt dit?

De wet van de aantrekkingskracht werkt als een magneet. Alles is energie, wij bestaan uit energie en dit is afgestemd op een bepaalde trillingsfrequentie. Dit kunnen wij niet zien maar net zoals bij radiogolven, betekent het dat het er wel is. Je eigen trillingsfrequentie waar je op bent afgestemd straalt dus energie uit op een bepaalde golf. Net als je wilt luisteren naar een bepaalde radiozender, b.v. radio 4, dan hoor je dat en niet 3FM. Alles wat je in je leven aantrekt doe je door deze afstemming. Je zendt uit en je ontvangt. Zo simpel is het. Als een bepaalde gemoedstoestand in hoge mate ergens in je aanwezig is dan zend je dit signaal dus uit naar je omgeving en je zult een gelijke trillingsfrequentie aantrekken, ofwel ontvangen die hierop reageert. Dit is de wet van aantrekking. Dit kun je doen met zowel een positieve lading alsook met een negatieve lading aan energie in jezelf. Hiervan ben je je meestal niet bewust. Mensen die zich meer bewust zijn van dit begrip weten wat er speelt en kunnen meer de eigen verantwoordelijkheid nemen voor situaties waar zij een rol in spelen, zonder met het vingertje steeds naar de ander te wijzen.

Hoe ga je hiermee om?

Je kunt jezelf afvragen in elke situatie waarin je verzeilt raakt hoe het met je eigen gemoedstoestand is, je emotionele gevoelsleven eens onder de loep nemen, je gedachten te onderzoeken, je overtuigingen zichtbaar te maken. Als je eens wist wat voor invloed je gedachten hebben en wat je hiermee voor boodschappen uitzendt! Pure manifestatie.

Op het moment dat je dit voor jezelf wat helderder hebt gemaakt kun je een situatie die zich voordoet makkelijker herkennen en wellicht wordt het ook voor jezelf makkelijk om eens naar binnen te keren in plaats van met de vinger naar de ander te wijzen.

Als je heel gevorderd bent op het pad van bewustzijn over dit onderwerp dan kun je zelf de andere persoon in kwestie dankbaar zijn voor de aangeboden spiegel omdat je hiermee een kans krijgt aangeboden om dat stukje van jezelf zichtbaar te maken en te mogen omarmen.

Oreana/ZENART/kunst© deze tekst mag je delen mits met bronvermelding/ auteursrecht copyright van toepassing op tekst en afbeelding

Over Oreana

artist, inspirator, visionair

Reacties zijn gesloten.