“Uit de kast”

‘Uit de kast’

Opeens zag ik het licht, een momentje van ontwaken en helderheid. ‘Ik mag er helemaal zijn met mijn kwetsbaarheden, voorkeuren, sterke en zwakke kanten, duister en licht, yin en yang’.

De onderliggende gedachte is een artikel dat ik onlangs heb geschreven waarin ik een soort van openheid geef over mijn denkwijze, voorkeuren en zienswijze over bepaalde onderwerpen. In dit geval ging dat artikel over Dating La La Land.
Daaruit voortkomend vroeg ik mijzelf af ‘hoe kwetsbaar wil je zijn in het openbaar.’

Dat gaf wederom een gedachte over mensen die zich heel kwetsbaar opstellen en daarin ook hun kracht laten zien, nl. de mensen die ‘uit de kast komen’ de zgn. ‘coming out’ 
Laatst had ik een jongen die vertelde dat hij ‘uit de kast was gekomen’…ik dacht eerst een beetje ironisch ’zat je er dan in? ‘ maar ik begrijp uiteraard wel wat hij bedoelt, hoe dapper dat eigenlijk is om in ieder geval voor jezelf op te komen en waar je voor staat. In dit geval is dat een seksuele voorkeur uitspreken voor hetzelfde gender/geslacht. Het vraagt moed dat te doen. Vreemd eigenlijk, dat je zo bang moet zijn om jezelf te mogen zijn in de wereld. Alle (geloofs)overtuigingen, gedachten en oordelen hierover zijn vaak hard en meedogenloos. Triest vind ik dat. Een ander verhaal van een jongen die niet ‘uit de kast kon komen’ en in diep verdriet, eenzaamheid is blijven zitten en uiteindelijk vanuit een ondraaglijk lijden zijn leven heeft beëindigd, nog maar 15 jaar jong.

En dat gaf mij te denken, vanmorgen kwam het opeens in mij op. Ik wil ook ‘uit de kast komen’, en weliswaar uit de ‘poppenkast’ van het moeten voldoen aan bepaalde beeldvorming die anderen van mij hebben. Of misschien zijn het wel mijn eigen opgelegde aangeleerde denkbeelden. Ik heb er in ieder geval geen zin meer in, ik ga dit patroon doorbreken. Met het volledig mogen zijn van mijn authentieke zelf, eigenlijk het totaalbeeld van wie ik denk te zijn of wie ik werkelijk ben, of nog niet helemaal zichtbaar, liefst zou willen zijn, of ga worden als sluiers of als de rook om je hoofd is verdwenen.

Ik heb besloten uit de kast te komen, vandaag, hier en nu. En dat voelt heel sterk en goed, maar ook dapper, want ik kan het voor mijzelf wel hebben besloten dit te willen en te doen maar nu komt het eropaan dat ik ook mijzelf volledig ‘naakt’ naar de buitenwereld toe laat zien. Met alles wat mij bezighoudt, bezielt. Wereld jullie mogen mij zien, echt zien!

Dit is wie ik ben, met mijn specifieke voorkeuren voor de liefde, mijn gedachten patronen, mijn (geloof) overtuigingen, mijn visie, met van tijd tot tijd misschien hier en daar wat cynisch, zwart/wit en ook wisselend in emotie en kleurrijk, veel ruimte voor anders denkenden, openheid en tegenkanten van oordelen, kritisch zijn. Diepgang, introvert zijn, naar binnen keren in mijn eigen veilige wereld zijn, contemplatie, en daar tegenover expressie geven aan ….. via kunst, creativiteit of schrijven en beetje excentriek, soms wat eigenzinnig en zeker Eigen Wijs en wild, maar ook volledig kunnen opgaan in het niets, in de non-dualiteit, in de natuur, één zijn, in de stilte en volledigheid ervaren. Kosmisch kunnen opladen en helder waarnemen, aarden en gronden en al het spirituele integreren en toetsen door mijn eigen waarheid daarin te ontdekken, mijn onderscheidingsvermogen te gebruiken, niet zomaar iets aannemen van iemand anders, zeker geen volgeling zijn of autoriteit volgen, neen eerder lekker dwars liggen of contradictie, niet bewust maar gewoon omdat het zo is. En als het wel bewust is dan met een knipoog naar hetgeen er misschien aan ten grondslag ligt. In het openbreken van taboes, regels en vaste overtuigingen van anderen waar geen ruimte is voor een ander perspectief. Of ik laat mijzelf zien, met mijn activiteiten, mijn doorzettingsvermogen, mijn dappere daden, mijn moedige kant. Ook mijn sterk vrouwelijke kant, mijn sensualiteit, seksualiteit, donkere kant, verlangens, behoefte en begeerte.
Tenslotte ben ik ook de (b)engel, het liefdevolle, zachte, begrijpende, empathische, hoog sensitieve, innerlijk kind, gekwetst, verdrietig alsook spontaan, enthousiast, onvermoeibaar, druk pratend, veel te vertellen. Nee, mij moet je de mond niet snoeren, ik kom er zeker tegen in opstand, verzet. Opkomen voor je recht van spreken, er mogen ZIJN in je puurheid. In alle facetten van mijzelf.

Of ik kom met regelmaat de luiheid in mijzelf tegen, het passieve, het nergens zin in hebben, de klager, het steeds maar weer doorgaan, zelf beslissingen moeten nemen, iedere dag weer. Het alleen zijn, zonder (levens) partner, de eenzaamheid die je soms overvalt, een depressie die als een wolk op je neerdaalt, of het vechten tegen een of andere verslaving. En dan ook het wonderlijke, van al het kleins en de schoonheid en tegelijkertijd de vergankelijkheid die ik zie, in mijzelf, de natuur, mijn leefomgeving. En het eren van dankbaarheid voor het leven, want immers zijn wij het leven zelf.  Tevreden zijn met eenvoud en je rijk voelen, de geestelijke ontwikkeling, je spirituele groei, je persoonlijke ontwikkeling, en ga zo maar door….wat een mogelijkheden zijn er. Een schat aan rijkdom hier op aarde. Laten wij moeder aarde goed verzorgen alsook onszelf, geen gif meer, zelfs geen energetisch gif verspreiden zoals negativiteit en haat.

Wat is er veel om te delen en wat is het ook mooi om volledig met mijzelf te zijn, te mediteren, yoga te doen, te sporten al dan niet fanatiek of recreatief, creatief te zijn in de keuken, met het kokkerellen van (h)eerlijke maaltijden. En wat ben ik gezegend met het leven dat ik heb. Wat fijn dat er lieve mensen in mijn omgeving zijn die van mij houden en ik van hen. Wat kunnen wij ook veel van elkaar leren. Maar het leven is niet alleen rozengeur en maneschijn. Wat kan ik het soms ook zwaar hebben en er amper nog de zin van inzien. Ik geloof dat het er allemaal mag zijn, dat al deze kanten en gedachten, gevoelens, emoties er mogen zijn, inclusief de boosheid, teleurstelling, jaloezie, verdriet, hebberigheid, en dat het allemaal deel uitmaakt van wie ik ben, in ego ’mind’ als persoon, al dan niet naar waarheid getoetst. Tenslotte ben ik een spiritueel wezen in een menselijke verpakking. Met het besef dat wij ons eigen leven kunnen scheppen, hoe groots is dat…en dat wij bewust kunnen nadenken en voelen en dingen kunnen leren. Wat een rijkdom. Te weten dat ik in oorsprong Liefde Ben. Dat wij het recht hebben op een leven vol Liefde en Vrijheid.

En dan toch, als ik dit allemaal ben, en nog veel meer dan dit alles, hoe moet je hier dan mee omgaan in het dagelijkse leven? Is het te bevatten, kun je het dragen, het integreren, het groter geheel blijven zien? Of worden wij tot pionnen in een spel, van machthebbers, televisie en angstscenario’s in het nieuws? Wie ben jij eigenlijk? Werkelijk? Ken jij je Ware Zelf? Nee? Dan wordt het hoog tijd, ook voor jou om te doen wat ik NU ga doen.

Ik heb besloten ‘uit de kast’ te komen en mijzelf in openheid aan jullie te laten zien.
Ik doe dit vanuit Liefde en respect voor mijzelf, en voor een ieder die moeite heeft zijn of haar stem te laten horen. This is my coming out!

Oreana/zenart copyright/auteursrecht van toepassing

Over Oreana

artist, inspirator, visionair

Reacties zijn gesloten.